Finanțe autogestionate – Coop57

Coop57 este o cooperativă de servicii financiare non-profit destinată pentru a oferi finanțare proiectelor de economie socială.

Existența sa se datorează muncitorilor de la editorialul Bruguera, care,  în 1989, după 3 ani de luptă, au primit indemnizațiile de concediere, pe care le-au canalizat în a sprijini cooperativismul și crearea de locuri de muncă stabile și de calitate, tocmai în anii în care în Spania se începea precaritatea, flexibilizarea și distrugerea muncii.

De-a lungul timpului, evoluția a permis abordarea de noi tematici de interes, ca de exemplu imigrarea, ecologia și sustentabilitatea, includerea socială, mișcările sociale,etc.

În prezent, Coop57 este constituită din 300 de cooperative și entități sociale și peste o mie de colaboratori, persoane care au decis să economisească  pentru finalități sociale și etice, fiind răspândită în regiunile spaniole Andalucia, Aragon, Catalonia, Madrid și Galicia.

Modul de funcționare al acestora respinge modelul vertical și ierarhizat, acesta fiind înlocuit cu o creștere în rețea, orizontală, inserându-se în teritorul de unde provin tocmai la baza societății, sprijinind economia locală.

În centrul activității se află mereu nevoile umane, evitându-se lăcomia pentru profit.Pentru aceasta, se ghidează după următoarele principii :

  1. Principiul coerenței – de acord cu acest principiu, se evită finanțarea de proiecte contradictorii cu propriile principii etice și solidare (ex. Industria de armament,regimuri dictatoriale,etc.);
  2. Principiul compatibilității – e necesară compatibilitatea economică și cea socială.Deși vertenta economică e evaluată de acord cu anumiți indicatori de risc, cea socială este la fel, dacă nu mai importantă;
  3. Principiul participării – se promovează responsabilitatea depozitanților față de operațiile financiare.Identitatea cooperativei provine din participarea atât a colaboratorilor care depozitează cât și a entităților sociale care beneficiază de finanțări.În acest fel, de recuperează controlul asupra economiei și a resurselor economice, promovând autogestiunea financiară;
  4. Principiul transparenței – atât cine depoziteaza cât și cei ce sunt finanțati sunt informați pentru ce sunt folosiți banii lor printr-un buletin în care se listează împrumuturile făcute cu fiecare entitate, valoarea și durata acestora.
  5. Principiul de solidaritate – construirea unei economii umane și solidare;
  6. Principiul reflectării – modul de funcționare încurajează  comportamentul etic ca fiind un proces și care orientează acțiunile grupului.

Printre serviciile financiare oferite de Coop57 (acestea acoperind o varietate de sectoare: agricultura, servicii educaționale, arte grafice, construcții, comerț just, comunicații și editoriale,etc.) se află:

– împrumuturi pentru finanțare de proiecte și investiții legate de cooperativism, integrare socială și lupta împotriva excluderii, sustentabilitatea și crearea de asociații;

– produse financiare orietate pentru facilitarea operațiilor pe termen scurt (plata facturilor,etc.)

Conștientizarea socială față de modul de funcționare a băncilor tradiționale ne face să avem speranță în capacitatea socială de a răspunde crizei, prin parametrii solidari și de cooperare.

Cu toate aceastea, acest model  oferă o alternativă temporară, încadrată și reglementată de regulile existente în prezent. Dacă progresul făcut prin acest intermediu va duce la răspânirea conceptelor de autogestiune în fiecare aspect al vieții sociale și economice, atunci vom putea vorbi de o transformare socială reală.

Website : http://www.coop57.coop/