Nu vom plăti datoriile – să ne îndepărtăm de capitalism!

Declaraţia reţelei EuroAnarkismo

Sfârşitul anului 2011 a văzut o ofensivă tot mai puternică împotriva clasei muncitoare de către capitalişti şi aliaţii lor – guvernele. Există un acord tacit între guvernele de stânga şi de dreapta din toată Europa, să implementeze politici de austeritate, pe principiul că toţi oamenii trebuie să plătescă pentru criză. Grecia este emblematică în acest sens: au format un guvern de uniune naţională, care include miniştri din extrema dreaptă; acest fapt arată cum capitaliştii nu vor ezita să se bazeze pe mijloace autoritare pentru a forţa oamenii muncii să plătească pentru criză.

Acordul între dreapta şi stânga este agravată de coluziunea comună a acestora cu pieţele financiare, băncile şi industria. Presupusele conflicte privind problema datoriei între guverne şi agenţiile de rating sunt total fictive: guvernele şi instituţiile financiare sunt mână în mână în acordul de a impune reduceri grave privind cheltuielile sociale şi salariile, a prelungi programul nostru de lucru şi a împinge înapoi vârsta de pensionare, să vândă sau să distrugă serviciile publice, să intensifice precaritate şi şomajul, toate pentru beneficiul cât mai mare al capitaliştilor, care aşteaptă ca profiturile lor să crească datorită crizei create de ei însuşi! În faţa acestei înţelegeri cordiale între politicieni şi capitalişti, oamenii muncii nu au altă alegere decât să se bazeze pe ei înşişi, pentru a rezista şi o găsi o modalitate alternativă de ieşire din criză.

Singura cale de ieşire din această criză este îndepărtarea de capitalism. Acest sistem va produce decât inegalitate şi nimic mai mult, o societate în care banii si puterea vor fi pentru totdeauna concentrate în mâinile unei minorităţi parazitice, alcătuite din capitalişti şi birocraţi,  bazată pe economia de producţie continuă, irosind resursele dar niciodată răspunzând nevoilor populaţiei. Arătând necesitatea unei altfel de societăţi, unde bogăţia şi puterea sunt distribuite în mod egal între toţi, şi în care economia este concentrată pe satisfacerea nevoilor – o societate comunist libertară – putem oferi o priză politică pentru luptele care sunt inflorite pe aici, pe acolo, dar încă nereuşind să se răspândească.

Prin afirmarea refuzului claselor populare de a plăti datoria capitalistă, prin combaterea efectelor austerităţii  centimetru cu centimetru, prin organizarea solidarităţii concrete în rândul claselor populare şi prin furnizarea structurilor pentru a lupta în mijlocul mişcărilor sociale, oamenii muncii vor fi din nou capabili să găsească speranţă. Ca anarhişti, avem intenţia fermă de ne implica in aceste lupte chiar de la bază, prin încurajarea radicalizării şi autogestionării.

Pentru a merge mai departe şi pentru a construi solidaritate internaţională, toate mişcările trebuie să se unească la nivel european. Capitaliştii ştiu cum să organizeze la acest nivel şi modul în care să adopte tratate, ce vor pecetlui destinele oamenilor. Noi, oamenii muncii din Europa, nu am atins încă acest nivel de organizare, chiar dacă forme alternative de organizare sindicală au oferit modalităţi de convergenţă. Acest efort trebuie să fie continuat, şi un răspuns organizat la nivel internaţional.

Afirmaţia noastre indică faptul că vom refuza să plătim datoriile, faptul că refuzăm să menţinem îngrăşarea capitaliştilor; această afirmaţie trebuie să fie făcută în toată Europa. Noi trebuie să solicităm majorări salariale, reducerea programului de lucru, un salariu social pentru şomeri, restaurarea vârstei de pensionare la ceea din înainte, şi respingerea privatizării cheltuielilor sociale. Astfel, peste tot în Europa, trebuie să impunem o realocare totală a bogăţiei, în alte cuvinte: exproprierea capitaliştilor şi a mijloacelor de producţie, astfel încât să putem trece la o societate socialistă autogestionată.

Federazione dei Comunisti Anarchici – Italia
Alternative Libertaire – Franţa
Organisation Socialiste Libertaire – Elveţia
Libertære Socialister – Danemarca
Liberty & Solidarity – Marea Britanie
Libertäre Aktion Winterthur – Elveţia
Workers Solidarity Movement – Irlanda
Iniţiativa Anarho Sindicalistă – România
23 Februarie 2012