Organizaţia noastră – de Nestror Ivanovici Mahno

Vremurile prin care clasa muncitoare din întreaga lume trece în prezent impune ca anarhiştii revoluţionari să îşi încordeze imaginaţia şi energia la maxim dacă vor să clarifice cele mai importante aspecte.

Fiecare camarad trebuie să fie conştient de această cerinţă, să se gândească la ea şi să ajungă la concluzia că doar printr-o forţă organizaţională unită pot anarhiştii să identifice prompt şi să analizeze problemele care preocupă masele şi să îşi ilustreze cu succes răspunsurile lor.

Acei camarazi ai noştri care au jucat un rol activ în revoluţia rusă şi care au păstrat credinţa în poziţiile lor anarhiste vor fi sensibili la nocivitatea pe care lipsa organizaţiei solide a adus-o mişcării noastre anarhiste. Acei camarazi sunt bine plasaţi pentru a juca un rol deosebit de util în căutarea noastră curentă pentru unitate. Nu a trecut neobservat de către acei camarazi, îmi imaginez, că anarhismul a fost un factor de insurecţie în rândul maselor revoluţionare care muncesc în Rusia şi Ucraina. Asta i-a incitat să se alăture în luptă peste tot; dar absenţa unei organizaţii, de natură să îşi organizeze resursele împotriva inamicilor revoluţiei, i-a lăsat neputincioşi în a-şi asuma orice rol organizatoric.

Cauza anarhismului in revoluţie a suferit consecinţele grave ale acestui lucru.

Daca acum realizează asta, anarhiştii ruşi şi ucrainieni nu trebuie să lase ca acest lucru să se întâmple din nou în viitor. Lecţia din trecut este prea dureroasă şi având asta în minte, ei trebuie să fie primii care să înveţe din exemplu, prin coeziunea forţelor lui, prin înfiinţarea unei organizaţii anarhiste care poate îndeplini sarcini anarhiste, nu doar în timpul pregătirilor pentru revoluţia socială, dar şi în zorii ei. O astfel de organizaţie trebuie să unească toate forţele revoluţionare anarhiste şi fără ezitare să se concentreze asupra pregătirii maselor pentru revoluţia socială şi lupta pentru a realiza societatea anarhistă.

Din păcate, nu prin metode ne străduim toţi dintre noi pentru o organizaţie reală a forţelor noastre, fără de care o muncă rodnică în rândul maselor este de neconceput: deşi majoritatea dintre noi sunt receptivi în legătură cu necesitatea unei astfel de organizaţii, este regretabil că trebuie să notăm că există doar un număr mic pregătit pentru a o aborda cu angajament şi consecvenţă, care sunt indispensabile.

Între timp, evenimentele sunt clădite cu viteză în întreaga Europă ca un întreg şi asta include şi Rusia, deşi prinsă în plasele pan-bolşevismului.

Nu mai este mult timp până când vom fi chemaţi din nou să ne asumăm un rol activ în aceste evenimente. Dacă vom răspunde acestei chemări fără ca în precedent să ne fi echipat pe noi cu o organizaţie adecvată, vom fi în continuare lipsiţi de putere în a preîntâmpina ca evenimentele să fi absorbite în vârtejul sistemelor etatiste.

Este evident pentru fiecare şi pentru toţi că o coeziune între toţi anarhiştii activi, în forma unei activităţi colective serioase, este lucrul de care avem nevoie. Ar fi, aşadar, foarte surprinzător pentru adversarii Uniunii din rândurile noastre, să se afirme.

Pentru a fi rezolvată, problema se referă doar la formatul organizaţional care ar fi cel mai acceptabil pentru asociaţia anarhistă.

Personal, sunt înclinat spre a accepta ca fiind cel mai adecvat şi necesar format organizaţional, pe acela care s-ar propune ca o „Uniune de anarhişti pe baza principiilor disciplinei colective şi conducerea concertată a tuturor forţelor anarhiste”.

Astfel, toate organizaţiile afiliate la această uniune generală ar fi inter-conectate nu doar printr-o comunitate de obiective socio-revoluţionare dar de asemenea, printr-o aderare comună care va conduce la atingerea obiectivelor.

Activităţile organizaţiilor locale pot fi adaptate, pe cât posibil, pentru a întruni condiţiile locale: orişicum, astfel de activităţi trebuie, în mod absolut, să fie în concordanţă cu modelul global de practică organizaţională al Uniunii anarhiştilor din întreaga ţară.

Dacă această Uniune de anarhişti se descrie pe sine ca partid anarhist sau ca altceva, nu are importanţă. Punctul esenţial este acela că ar trebui să concentreze toate forţele anarhiste pe practica uniformă şi comună împotriva inamicului, stăruind mai departe cu lupta pentru drepturile muncitorilor, pentru revoluţia socială şi pentru societatea anarhistă.