CĂTRE MUNCITORII CAPITALEI

Apelul lansat de conducerea Cercului „România Muncitoare” tuturor muncitorilor din Capitală pentru o întrunire de solidaritate cu răscoala ţăranilor de la 1907.

Tovarăşi,

Impilata ţărănime – iobagă de veacuri a boierilor, roaba pămîntului şi sluga batjocorită a guvernanţilor – a ridicat fruntea! În deznădejdea ei de a mai dobîndi pe calea înţelegerii o bucată de pămînt şi a şi agoniei un codru de mămăligă, în deznădejdea ei de a mai vedea răsărind şi pentru dânsa soarele libertăţei şi al dreptăţei, a purces singură pe calea dreptăţei, călcând în picioare toate întocmirile legale ale burgheziei stăpânitoare.

Tărănimea e în plină revoltă! Tot nordul Moldovei e întro frământare nebună. Ca stâncile din vârful munţilor se rotogolesc la vale şi înaintară mereu în cîmpie legiunile răsculaţilor ţărani. Satele, târgurile şi oraşele devin teatrul de dezlănţuire a furiei populare, prea mult înăbuşită sub povara mizeriei şi a răbdărei silite.

MUNCITORI!

Voi ştiţi pentru ce paşnica ţărănime impilată s-a ridicat ca un singur om împotriva stăpînitorilor. Ca şi voi, ea suferă, ca şi voi ea îndură muncile grele şi chinurile foamei, ca şi voi se trudeşte ca robul pentru făurirea belşugului celor de sus.

Ţăranul a devenit sclavul pămîntului şi al boierului, după cum muncitorul fabricei a devenit sclavul maşinei şi al patronului. Proprietarul de pămînt, ca şi proprietarul de fabrică, exploatează cu aceiaş furie criminală, urmărind realizarea singurului său scop în viaţă: ÎMBOGĂŢIREA.

În zadar nenumărate rînduri ţăranul, ajuns la marginele puterei de a suferi şi-a îndreptat către stăpîni ruga. În zadar s-a jelui proprietarului, în zadar dregătorilor ţarei, în zadar chiar celui ce stă pe tron. I s-a răspuns cu vorbe, cu discursuri umflate şi goale, i s-au dat promisiuni din belşug şi îmbunătăţiri pe loc.

Astăzi, impilarea, exploatarea nemiloasă, batjocura necontenită l-au silit pe ţăran să se răzvrătească.

Ce i se răspunde acum?

În loc de reforme, în loc de măsuri în grăitoare a exploatărei, i se trimit regimente şi escadroane, şi gloanţele au început deja să străbată piepturile lor chinuite. Astfel, burghezia noastră își continuă opera sa de exploatare în vreme de liniște, de măcelărire în timp de răscoală.

Tovarăși,

Muncitorimea conștientă și organizată, dușmana oricărei exploatări, luptătoarea sfărîmărei jugului stăpînitor și dezrobirii noroadelor, are datoria neînlăturabilă de a-și manifesta solidaritatea sa cu țărănimea apăsată, de a clarifica în lumina ideilor sale călăuzitoare, marea problemă agrară, de a arăta țăranilor orbi măsurile de îndreptare ce TREBUIE luate și de a opri în loc pe toți pescuitorii în apă tulbure, și criminalii cari vor să îndrepte furia țărănească împotriva populației sărace evreiești ca să scape de răspundere și de pedeapsă mîna pe trîntori romîni și străini cari au adus pe țăran la sapa de lemn și pe lucrători la salarul de foame.

Iata de ce organizațiile vostre  centrale vă convocă la o  Mare Întrunire Publică ce va avea loc DUMINICĂ 11 MARTIE ORA 9 DIMINEAȚA, Sala Bailor Eforiei.

Fiecare muncitor, fiecare apăsat, toți cei care tremură de indignare, celor ce se întîmplă în Moldova, au datoria să ia parte să protesteze cu tărie.