Anarhismul și Organizația – Errico Malatesta

errico_malatesta_by_pelecymus-d8rugjx

Organizația este, la urma urmei, doar practica cooperării și solidarității, este o stare naturală și necesară a vieții sociale; este un fapt inevitabil, care se obligă pe toți, la fel de mult pe societatea umană în general, ca și asupra oricărui grup de persoane care lucrează spre un obiectiv comun. Din moment ce umanitatea nu dorește, dar nici nu poate trăi în izolare, este inevitabil ca acei oameni care nu au nici mijloacele, nici o conștiință suficient de dezvoltată social pentru a le permite să se asocieze liber, cu cei care gandesc  la fel și au interese comune, sunt supuși organizării de către alții, în general, constituit într-o clasă sau un grup conducător, cu scopul de a exploata munca altora pentru avantajul lor personal. Iar oprimarea maselor de către un grup privilegiat mic a fost întotdeauna rezultatul incapacității celor oprimați să convină între ei pentru a organiza cu alții pentru producția, pentru plăcerea și pentru posibilele nevoi de apărare împotriva oricui doreste exploatarea sau asuprirea lor. Anarhismul există pentru a remedia această stare de fapt…

Acum, ni se pare că organizația, care este, asocierea pentru un anumit scop și cu structura și mijloacele necesare pentru a atinge un anumit scop, este un aspect necesar al vieții sociale. O ființă umană în izolare nici măcar nu pot trăii viața unei bestii, deoarece nu poate să îşi procure hrană pentru sine, cu excepția, poate, în regiunile tropicale sau atunci când populația este extrem de rară; și ar fi, fără excepție, incapabil să se ridice cu mult deasupra nivelului unui animal. Prin urmare, alaturandu-se cu alți oameni, sau, mai precis, găsindu-se uniți cu ei ca o consecință a antecedentelor evolutive a speciei, trebuie să se supună voinței altora (fie sclavi) sau alte persoane supuse voinței ei/lui (fie în autoritate) sau trăii împreună cu ceilalți, în acord fratern în interesul binelui tuturor (fie o entitate asociată). Nimeni nu poate scăpa de această necesitate.

Admițând ca o posibilitate existența unei comunități organizate, fără autoritate, adică fără constrângere – și anarhiștii trebuie să recunoască posibilitatea, sau anarhismul nu ar avea nici un sens – haideți să trecem la discuţia despre organizarea mișcării anarhiste. Chiar şi în acest caz, organizația pare utilă și necesară. Dacă o mișcare înseamnă ansamblul – indivizi cu un obiectiv comun pe care se străduiesc să atingă – este firesc că ar trebui să convină între ei, unească forțele, împartă sarcinile și să ia toate aceste etape care cred că conduc la atingerea obiectivelor. A rămâne izolat, fiecare individ acționând sau care intenționează să acționeze pe cont propriu, fără o coordonare, fără pregătire, fără eforturile modeste la un grup puternic, înseamnă condamnarea sinelui la neputință, irosirea eforturilor în acțiuni ineficiente şi mici, și să-și piardă credința în scopuri foarte repede, iar eventual, fiind redus la inactivitate completă. Un matematician, un chimist, un psiholog sau un sociolog poate spune că nu au program sau sunt îngrijoraţi numai cu stabilirea adevărului. Caută cunoașterea, nu urmăresc să facă ceva. Dar anarhismul și socialismul nu sunt științe; acestea sunt propuneri, proiecte, pe care anarhiștii și socialiștii doresc să realizeze și care, prin urmare, trebuie să fie formulate ca programe concrete.

Dacă este adevărat că organizația creează lideri; dacă este adevărat că anarhiștii nu sunt în măsură să se unească împreună și să ajungă la un acord, fără a se supune ei înșiși unei autorități, asta înseamnă că nu sunt totuși anarhiști foarte buni, iar înaintea stabilirii unei societăți anarhiste în cadrul lumii, trebuie să trăiască ei însişi în mod anarhistic. Remediu nu se află în eliminarea organizării ci în conștiința crescândă a fiecărui membru în parte. În societățile mici, precum și mari, în afară de forța brută, originea și justificarea autorității se află în dezorganizarea socială.

Atunci când o comunitate are nevoi și membrii acesteia nu știu cum să se organizeze în mod spontan pentru a le oferi, vine cineva, o autoritate care îndeplinește aceste nevoi prin utilizarea serviciilor tuturor și orientându-le pe placul lor. Dacă drumurile sunt nesigure, iar oamenii nu știu ce măsuri să ia, o forță de poliție apare, care în schimbul serviciilor pe care le prestează așteaptă să fie susținută și plătită, precum și impunându-se peste toţi; în cazul în care un produs este necesar, și comunitatea nu știe cum să aranjeze cu producătorii îndepărtaţi să le furnizeze în schimbul de bunuri produse la nivel local, comerciantul va apărea, care va profita facand tranzactii cu nevoile unei secțiuni, pentru a vinde celeilalte, și să impună tarife proprii, atât asupra producătorului cat și consumatorului. Asta este ceea ce sa întâmplat printre noi; cu atat mai puțin organizaţi am fost, atat mai predispuși suntem să ne fie impus de către câțiva indivizi. Iar acest lucru este de înțeles. Atât de mult încât organizația, departe de a crea autoritate, este singurul leac, și singurul mijloc prin care fiecare dintre noi o să se obișnuiască să ia parte în mod activ și conștient în activitatea colectivului, și să înceteze a fi instrumente pasive în mâinile liderilor.

Dar organizația, se afirmă, presupune o obligație de a coordona activitățile proprii cu cele ale altora; astfel, încalcă libertatea și incatuseaza inițiativa. Așa cum vedem noi, ceea ce într-adevăr distanțează libertatea și face imposibilă inițiativa este izolarea, care ne face neputincioşi. Libertatea nu este un drept abstract, ci posibilitatea de a acționa; acest lucru este adevărat între noi, precum și întreaga societate. Iar prin cooperarea cu semenii noștri vom găsi mijloacele de a exprima activitatea noastră și puterea noastră de inițiativă.

O organizație anarhistă trebuie să permită autonomie deplină și independență, iar prin urmare, responsabilitate deplină, pentru indivizi și grupuri; acord de liber între cei care cred că este util să vină împreună pentru acțiune în cooperare, pentru scopuri comune; o datorie morală să-și îndeplinească angajamentele și să ia nici o măsură care este contrară programului acceptat. Pe astfel de baze apoi se introduc forme practice și instrumentele adecvate pentru a da viață reală organizației. Astfel, grupurile, federația grupurilor, federațiile federațiilor, intalnirile, congresele, comisiile de corespondență și așa mai departe. Dar acest lucru, de asemenea, trebuie să se facă în mod liber, în așa fel încât să nu restricționeze gândirea și inițiativa membrilor individuali, ci doar pentru a da libertate mai mare eforturilor pe care în mod izolat, ar fi imposibile sau ineficiente. Astfel, pentru un congres organizațional anarhist, în ciuda tuturor dezavantajelor pe care le suferă ca organisme reprezentative, sunt libere de autoritarism, în orice formă, deoarece nu legiferează și nu impun deliberările asupra altora. Acestea servesc la menținerea și creșterea contactelor personale printre tovarășii cei mai activi, a rezuma și încuraja studiile programatice privind căile și mijloacele de acțiune; a familiariza toată lumea cu situația din regiuni și modul de acțiune cele mai urgent de care este nevoie; a rezuma diferitele curente de opinii anarhiste la acel moment și pentru a pregăti un fel de statistici. Iar deciziile lor nu sunt obligatorii, ci pur și simplu sugestii, sfaturi și propuneri de a prezenta pentru toate părțile implicate, și nu devin obligatorii și executive, cu excepția celor care le acceptă și pentru cât timp le acceptă. Organele administrative pe care le nominalizează – Comisii de corespondență, etc – nu au puteri directive, nu întreprind inițiative, cu excepția celor care solicita în mod specific și sunt aprobate, și nu au autoritatea de a impune propriile lor opinii, pe care le poate deține cu siguranță, și propagă ca grupuri de tovarăși, dar care nu pot fi prezentate ca opiniile oficiale ale organizației. Acestea publică rezoluțiile congreselor, opiniile și propunerile comunicate acestora de către grupuri și indivizi; și acționează pentru cei care doresc să facă uz de ele, a facilita relațiile între grupuri, precum și cooperarea între cei care sunt de acord în privința diferitelor inițiative; fiecare este liber să corespundă cu cine el/ea place direct, sau să utilizeze celelalte comisii desemnate de grupări specifice.

Într-o organizație anarhistă, membrii individuali pot exprima orice opinie și să utilizeze orice tactică, care nu este în contradicție cu principiile acceptate și nu interferează cu activitățile altora. În fiecare caz o anumită organizație, se menţine atât timp cât motivele pentru unire sunt superioare celor pentru disensiune; altfel se dizolvă și face loc pentru alte grupări, mai omogene. Cu siguranță viața și permanența unei organizații este o condiție pentru succesul în lupta cu mult înainte de noi, și în plus, este firesc ca fiecare instituție să dureze o perioadă nedeterminată. Dar durata unei organizații libertare trebuie să fie rezultatul afinității spirituale a membrilor săi și a adaptabilității constituției pentru circumstanțele în permanentă schimbare. Atunci când nu mai poate servi unui scop util, este mai bine ca acesta să moară.
Am fi cu siguranță fericiți dacă am putea uni toate forțele anarhismului într-o mișcare puternică; dar noi nu credem în soliditatea organizațiilor care sunt construite pe concesiunile și ipotezele la care nu există nici un acord real și simpatie între membri. Mai bine dezbinați decat rau uniti. Dar am dori ca fiecare individ să se alăture prietenilor lor și să nu fie izolați, sau forțe pierdute. Rămâne ca noi să vorbim despre organizarea maselor muncitoare și asupriților pentru rezistență atât împotriva guvernului și a angajatorilor. Muncitorii nu vor fi niciodată capabili să se emancipeze atât timp cât nu regăsesc în uniune tăria morală, economică și fizică de care este nevoie să subjuge puterea organizată a asupritorilor.
Au existat anarhişti, şi incă mai există unii care recunoscând în același timp necesitatea de a organiza astăzi pentru propagandă și acțiune, sunt ostili față de toate organizațiile care nu au anarhismul ca scopul lor sau care nu urmează metodele anarhiste de luptă. Pentru aceşti tovarăși se părea că toate forțele organizate pentru un obiectiv mai puțin radical revoluționar, erau forţele care defavoriza revoluţia. Se pare că pentru noi în schimb, și cu siguranță experiența a confirmat deja punctul nostru de vedere, că abordarea lor ar condamna mișcarea anarhistă la o stare de perpetuă sterilitate. Pentru a face propagandă trebuie să fim printre oameni, și în asociațiile muncitorilor, muncitorii găsesc tovarășii lor si mai ales cei care sunt cei mai dispuși să înțeleagă și să accepte ideile noastre. Dar chiar și atunci când este posibil să se facă propagandă la fel de mult cât am dorii în afara asociațiilor, acest lucru nu ar putea avea un efect notabil asupra maselor muncitoare. Cu excepția unui număr mic de persoane mai educate și capabile de gândire abstractă și entuziasm teoretic, muncitorul nu poate ajunge la anarhism într-un singur salt. Pentru a deveni un anarhist convins, și nu doar cu numele, trebuie să înceapă să simtă solidaritatea care îi uneşte cu tovarăşii lor, și să învețe să coopereze cu alții în apărarea intereselor comune și că, prin lupta împotriva șefilor și împotriva guvernului care îi acceptă, ar trebui să înțeleagă că șefii și guvernele sunt paraziți inutili și că muncitorii ar putea gestiona economia internă prin eforturi proprii. Iar când muncitorul a înțeles acest lucru, el sau ea este un anarhist, chiar dacă nu se referă la ei înșiși ca atare.
În plus, încurajarea organizațiilor populare de toate tipurile este consecința logică a ideilor noastre de bază, și, prin urmare, ar trebui să fie o parte integrală a programului nostru. Un partid autoritar, care are drept scop captarea puterii pentru a impune ideile sale, are un interes în cei ramasi o masă amorfă, incapabili de a acționa pentru ei înșiși și, prin urmare, întotdeauna ușor de dominat. Și rezultă, în mod logic, că nu poate dori mai mult decât atât organizația și de tipul de care are nevoie pentru a ajunge la putere: Organizațiile electorale în cazul în care speră să-l realizeze prin mijloace legale; organizații militare în cazul în care se bazează pe acțiuni violente. Dar noi anarhiștii nu dorim să emancipăm poporul, dorim ca poporul să se emancipeze singur. Noi nu credem în bunătatea care vine de sus și impusă cu forța; dorim ca noul mod de viață să iasă din corpul poporului și corespund stării de dezvoltare a acestora şi să avanseze cu aceştia. Contează pentru noi, prin urmare, că toate interesele și opiniile ar trebui să găsească expresia lor într-o organizație conștientă și ar trebui să influențeze viața comună proporțional cu importanța lor.
Ne-am asumat sarcina de a lupta împotriva organizării sociale existente, și depășirea obstacolelor până la izbucnirea unei noi societăți în care libertatea și bunăstarea va fi asigurată pentru toată lumea. Pentru a atinge acest obiectiv ne organizăm și căutăm să devenim la fel de numeroși și cât mai puternici. Dar dacă ar fi fost numai grupările anarhiste organizate; dacă muncitorii ar rămâne izolaţi, ca număr de unități indiferenți unii despre alții și doar legaţi de lanțul comun; dacă noi înșine în afară de a fi organizaţi ca anarhiști într-o federație, nu suntem organizaţi în calitate de muncitori cu alți muncitori, am putea realiza nimic, sau cel mult, am putea fi capabili să ne impunem…și atunci nu ar fi triumful anarhismului, ci triumful nostru.