Ce este greva generală socială?

sdadCredința în necesitatea grevei generale sociale este diferența între acei „socialiști”, care cred că capturarea puterii de stat este necesară pentru stabilirea unei societăți socialiste; și cei care cred că statul trebuie să fie eliminat înainte ca o societate comunist libertară să fie organizată. Pentru anarho-sindicalism, greva generală socială este „Declarația de Independență” a clasei muncitoare. Aceasta poate fi generată doar de acțiunile directe ale oamenilor muncii. Toate acțiunile independente directe ale muncitorilor contribuie prin logica inexorabilă la procesul de grevă generală socială. Actele de rezistență și nesupunere trebuie să fie primii pași în procesul de rupere a lanțului de comandă și de dezmembrare a ierarhiei. Greva generală ca un mijloc de a schimba societatea este mai veche decât anarho-sindicalismul. Aceasta se poate data la „Marea Vacanţă Naţională”, sugerată pentru prima oară de William Benbow în 1832. Ideea a fost atunci că, într-o anumită zi, muncitorii ar lăsa uneltele și se vor duce la un picnic. Astfel, industria oprindu-se, clasa capitalistă realizează că nu au nici o alegere, ci să capituleze.

Mai târziu, anarho-sindicaliștii au dezvoltat aceasta idee simplă într-o strategie mai sofisticată. A fost recunoscut faptul că statul și capitaliștii nu vor fi impasibili, în timp ce oamenii muncii preiau industria. Statul va interveni pentru a rupe greva cu o forță armată. În al doilea rând, ideea că greva socială generală poate planificată să înceapă la o anumită zi, este naiv – statul ar fi pregătit să ia măsuri preventive. Greva generală socială este probabil să vină după o serie de greve și tulburări sociale, pe parcursul căreia tensiunea va creşte și în general intensifica. Fără îndoială, statul va răspunde cu represiune mai mare și, sperăm, răspunsul oamenilor muncii va fi să își intensifice rezistența. O situație revoluționară se va dezvolta atunci când greva generală socială devine iminentă.

Locurile de muncă, transportul și comunicațiile vor veni sub controlul persoanelor care lucrează în acestea. Comunitatea va organiza distribuția de alimente și alte bunuri și servicii. Miliții vor fi organizate pentru a apăra revoluția – nu formate din soldați ai statului, ci din grupuri de muncitori aleşi şi controlaţi prin democraţie directă. Anarhiștii văd necesitatea organizării pentru a aduce acest lucru. Organizațiile revoluționare sunt necesare, nu numai pentru a ajuta la desfășurarea luptelor noastre importante zilnice, economice și sociale, dar de asemenea, a se pregăti pentru o societate viitoare comunist libertară. În loc să urmeze partidele politice în intenția de a lua puterea de stat, anarhiștii au intenția să dizolve puterea de stat. Politica și activitatea politică sunt necesare, dar politicienii profesioniști și partidele politice nu sunt de niciun folos – indiferent dacă acestea pretind a fi „reformiste” sau „revoluționare”.

Greva generală socială va implica nesupunerea civilă în masă, în mai multe moduri, cum ar fi revolte civile. Oamenii muncii nu vor mai asculta de manageri și vor rupe lanțurile de comandă. Ordinele șefilor vor fi ignorate, iar egalitatea și ordinea reală va fi stabilită. Puterea nu va mai fi concentrată în mâinile șefilor, ci va fi dispersată în întreaga societate. Metodele directe de acțiune ale grevei generale sociale care vor aduce o situație revoluționară vor fi de asemenea, metodele prin care revoluția poate fi menținută și apărată. Greva generală socială este nesupunere civilă, în contextul muncii și comunității. Violența din partea șefilor nu poate fi exclusă, iar acest lucru va necesita măsuri ferme defensive. Cu toate acestea, forța principală este stabilirea unei noi ordini sociale și noi relații sociale. De ce să nu organizăm indisciplină constructivă la cerințele sefilor?!