Recomandare lectură: Fighting for ourselves Anarcho-syndicalism and the class strugle

Această excelentă carte publicată de Sol Fed (Secțiunea engleză a Asociației Internaționale a Muncitorilor) , își propune să recupereze o parte din istoria pierdută a mișcării muncitorești, în scopul de a stabili o strategie revoluționară relevantă condițiilor actuale. În discurs clar și accesibil, cartea prezintă criticile anarho-sindicaliste ale partidelor politice și a sindicatelor galbene, descrie alte tradiții radicale, cum ar fi anarhismul, sindicalismul și marxismul dizident, explică ce a însemnat anarho-sindicalismul în secolul al XX-lea, și modul în care acesta este încă relevant, chiar vital, în zilele noaste.

Pentru download în diferite formate: aici

fighting