Solidarity Federation începe o campanie de informare despre conflictele muncitorilor si muncitoarelor cu Deliveroo’s UK

 

deliveroo-liverpool-solfed

Solidarity Federation începe o campanie de informare despre conflictele muncitorilor și muncitoarelor cu managementul Deliveroo’s UK din ultimele luni. Scopul campaniei este de a împărtăși experiențele conflictuale anterioare cu Delivero, de a informa despre alte conflicte atât din cadrul Deliveroo’s , cât și din alte companii,  de a le oferi sprijin în cazul în care doresc să se organizeze și să riposteze

În luna august, Deliveroo’s  a vrut sa înlocuiască plata pe ora în mai multe districte din Londra cu plata per livrare. Orice muncitor care refuza să accepte noua forma de plata își pierdea locul de munca. Odată ce am aflat știrea, am început sa ne organizam. Muncitorii si muncitoarele  din diferite districte au început să vorbească între ei și la scurtă vreme am declanșat o grevă. Greva a durat o săptămână, și într-un final am câștigat. Deliveroo’s  a cedat, spunând că muncitorii care doresc se pot transfera în  alte districte pentru a-și menține plata pe oră.

Greva din august  a demonstrat că avem puterea de a ne organiza și de a câștiga salarii și condiții mai bune de muncă. Nefiind în mod oficial angajați ai Deliveroo’s , putem face grevă oricând dorim.  Oriunde și oricând există organizare și solidaritate putem lupta și câștiga.

Și de ce este necesar să câștigăm? Pentru că dacă bicicletele ni se strică, trebuie să plătim. Dacă ne îmbolnăvim, nu avem concediu medical. Dacă ni se întâmplă un accident, nu avem asigurări. Salarizarea în acord ne lasă și mai vulnerabili în fața tăierilor de salariu prin care Deliveroo’s caută să își micșoreze costurile, dar și în fața abuzurilor. Nu putem avea niciun fel de devotament față de o companie care nu ar ridica un deget pentru a ne ajuta dacă ar da mașina peste noi în stradă. 

Îți sună cunoscut? Simți că ți-a ajuns? Acest text a fost scris de muncitorii si muncitoarele  de la Deliveroo Londra. Muncitorii și muncitoarele din serviciul de livrare se organizează și în alte orașe: Bristol, Manchester, Brighton, Birmingham.

Suntem un sindicat radical cu o nouă ramură în Liverpool. Obiectivul nostru este acela de a crea o rețea de solidaritate între muncitorii din toate industriile care să ne ajute pentru a ne îmbunătăți condițiile de muncă și trai. Suntem niște  muncitori și muncitoare care cred că nimeni nu va lupta pentru noi.


Liverpool Solidarity Federation is starting an information campaign around Deliveroo workers’ struggles around the UK in the last months. The aim of the campaign is share experiences with the Deliveroo workers, inform them about other struggles in Deliveroo and other companies and offer them support in case the want to organise and fight back.

Back in August, Deliveroo wanted to take away the hourly pay rate in a lot of zones in London and replace it with a per-delivery piece rate. Any worker who refused to accept the new pay structure would lose their job. Once we heard the news, we started to organise. Workers talked to each other at the zone centers and before long we had begun a strike. It carried on for a week, and in the end we won. Deliveroo caved, and said that workers could, if they chose, transfer to other zones and keep their hourly rate.

The strike in August shows that we have the power to organise and win better wages and conditions. Because we are not officially employed by Deliveroo, we can strike when we want. Wherever and whenever we have solidarity and organisation we can fight and win.

And why do we need to win? Because if our bikes need maintaining, we have to pay. If we get sick, we get no sick leave. If we crash, we have no cover. Piece rates leave us even more vulnerable to pay cuts and exploitation, and Deliveroo will always try and cut its costs by cutting our wages. We have no loyalty to a company that wouldn’t lift a finger to help us if a left-turning lorry smashed us off the road.

Sounds familiar? Do you feel like you just had enough? That text was written by Deliveroo workers in London. Drivers are also organising in other cities: Bristol, Manchester, Brighton, Birmingham.

We are a radical union with a new branch in Liverpool. Our aim is to create a solidarity network between workers from all the industries, and help each others to improve our working and living conditions. We are neither professionals or paid officials that decide for you. We are just workers that believe that no one will fight it for us.

 

Source : liverpoolsf.org