10 diferențe între feminismul burghez și cel libertar

mujeres libres 1936 (1)

Feminismul burghez caută protecția femeilor prin intermediul aparatului coercitiv al statului. Cel libertar se bazează pe auto-apărarea femeilor în comunitate.

Feminismul burghez argumentează ca fiecare femeie să concureze în ”libertate de oportunități” și să fie răsplătită în funcție de meritele individuale. Prin contrast, feminismul libertar luptă ca fiecare individ să se dezvolte în solidaritate și egalitate, unde fiecare să fie răsplătit în funcție de nevoi.

Feministele burgheze doresc includerea femeilor în poziții de putere în parlament și armate; în managementul de top al firmelor capitaliste și în poziții guvernamentale. Feministele libertare doresc desființarea instituțiilor capitaliste. De aceea se definesc a fi anti-etatiste, anti-militariste și critică parlamentarismul.

Feminismul burghez susține că egalitatea de gen e un ”drept al omului” și, așadar, e garantat de către stat. Feminismul libertar susține că statul nu poate garanta egalitatea de gen, deoarece aceasta nu poate fi atinsă prin intermediul ierarhizării societății, care generează organizarea piramidală și represivă a statului.

Feministele burgheze creează ”o conștiință feministă civică”, adică un set de practici și valori care creează o personalitate docilă și supusă în fața relațiilor democrat-neoliberale. Feministele libertare creează ”conștiință feministă de clasă”, adică un set de principii și obiective libertare care au ca intenție desființarea relațiilor de putere și înlocuirea acestora cu relații libere și egale.

Feministele burgheze insistă să explice feminismul prin ere istorice, ignorând și cenzurând feminismul muncitoresc și cel anarhist comunitar. Feministele libertare, fără a uita contribuțiile teoretice și contextuale ale feminismului hegemonic, se hrăneșc din totalitatea luptelor istorice ale femeilor din clasele asuprite și exploatate..

Feministele burgheze doresc un capitalism ”pacifist, prietenos și inclusiv”. Feministele libertare luptă împotriva capitalismului și împotriva oricărei forme de opresiune, fie economice, politice sau culturale.

Feministele burgheze se implică în organizații ierarhice și partide parlamentare. Promovează electoralismul de stat și importanța includerii femeii în politica burgheză. Feministele libertare se organizează în asociații orizontale, practică acțiunea directă, ajutorul reciproc și autogestiunea.

Feministele burgheze consideră vitale legile de paritate de gen pentru a „feminiza” instituțiile ierarhice ale capitalismului. Feministele libertare consideră că lupta anti-patriarhală nu ține de dominare pe picior egal cu masculii etatiști, ci înseamnă desființarea relațiilor de dominație.

Feministele burgheze doresc ca partenerii lor să colaboreze în diviziunea muncii la domiciliu, fiind un complement al femeii după reguli binare. În schimb, feministele libertare pun întrebări radicale despre heteronormativitate, structura familiei patriarhale și a conceptului de iubire care le alimentează.

Sursa : elmilicianocnt