Despre/About

Ce este Râvna- Organizaţie Sindicalist Revoluţionara  ( ROSR ) ?

Ce este Râvna- Organizaţie Sindicalist Revoluţionara ( ROSR ), după cum sugerează și numele, este o organizaţie anarho-sindicalistă, creată cu scopul de a promova anarhismul social în general și sindicalismul revoluţionar în special, în România.

Care sunt obiectivele noastre?

Obiectivele noastre sunt de a iniţia o bază critică la adresa actualelor sindicate care activează pe piaţa muncii şi care sunt conduse în mod nedemocratic, de a face cunoscute ideile libertare, de a solidariza cu clasa muncitoare şi celelalte categorii sociale oprimate sub actualul sistem şi de a contribui la formarea unei mişcări sindicalismul revoluţionare în România.

Ce face ROSR în mod concret şi în ce direcţie tinde să se dezvolte?

Momentan încercăm să promovăm proiectul nostru sub forma editării unui buletin informativ. Acesta are rolul de a face clara poziţia noastră în legătura cu mişcarea sindicală, de a defini pentru cei interesaţi, principiile care formează baza iniţiativei noastre şi de a indica modelul de organizare socială şi economică potrivit principiilor libertare.

ROAS are, de asemenea, în vedere participarea la acţiuni sociale pentru a face simţită o prezenţă sindicalist revoluţionara în rândul sindicaliştilor la proteste şi marşuri, în rândul minorităţilor de orice fel care revendică un statut corect în societate şi în general oriunde există acţiuni menite să producă schimbări în vederea emancipării de sub tirania statului, a capitalismului sau a religiei. ROSR tinde să devină o secţie a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, cu ale cărei statute şi principii ne identificăm. Această adeziune se datorează, în parte, conştientizării importanţei solidarităţii la nivel internaţional. Considerăm că aderarea la o astfel de organizaţie va contribui la o mai bună asimilare a ideilor sindicalist  revoluţionare în rândul membrilor ROSR care vor găsi o sursă de inspiraţie din lunga tradiţie a existenţei acestei organizaţii.

Care este motivaţia pentru un asemenea proiect şi ce tinde să realizeze?

Societatea este împărţită în clase sociale, între cei care domină şi cei dominaţi. Pornind de la convingerea că privilegiile unora sunt sursa abuzurilor şi nedreptăţii, noi identificăm oriunde există autoritate şi ierarhie – sursa răului din societatea în care trăim.

Aceste forme ale existenţei sociale ilegitime inerent sunt cele care ne conduc destinele. Astfel: statul, sistemul capitalist, religia – trebuie supuse probei dacă autoritatea exercitată de ele întruneşte condiţiile care ar trebui puse la baza societaţii noastre. Noi considerăm că de cele mai multe ori nu le intruneşte şi acţiunile lor se întorc împotriva noastră, a tuturor, istoria noastră nefiind decât un lung şir de nedreptăţi şi abuzuri făcute de cei inzestraţi cu autoritate. Astfel statului îi revine atribuţia de a controla educaţia, de a inocula obedienţa pentru a-şi conserva puterea şi de a promova nestingherit interesele clasei conducătoare, sistemului capitalist îi revine atribuţia de a crea o societate inechitabilă şi nedreapă din punct de vedere economic, religiei de a îşi impune dogmele ca fiind adevăruri absolute şi de a face ca mizeria socială sa fie ignorată.

Toate acestea fac posibil arbitrariul deciziilor luate de unii direct sau indirect împotriva altora. Având în vedere cele de mai sus, noi luptăm pentru o societate organizată pe orizontală, în baza principiul non-ierarhic, compusă dintr-o reţea de asociaţii voluntare, coordonate prin democraţie directă, care să colaboreze între ele în conformitate cu principiile comunsimului libertar. În acest sens, considerăm sindicalismul revoluţionar ca modul cel mai potrivit de a ne organiza, pornind de la locul de muncă unde avem puterea de a schimba idei, de a ne face auziţi şi de a acţiona şi continuând până la întreaga organizare socială.